Richard Dizon, SHS Automotive Servicing graduate

We asked three recent graduates of the pilot Senior High School program in Don Alejandro Roces Sr. Science-Technology High School about their experience with SHS.

Richard Neil Dizon shares his experience over the course of his SHS Automotive Servicing program, and the application of his newly-acquired skills and knowledge to run their family business.

Naisip ko, ‘Siguro ito na ang opportunity ko makapag-aral ng libre.’ Libre po lahat. Sagot po nila lahat ng gastos. Ang gagawin lang po namin ay pumasok, matuto, at i-apply ang mga sinasabi nila sa amin.” – Richard Dizon, Senior High School graduate

Advertisements