Ano ang pangarap ng kabataang Pilipino?

Sa ating patuloy na pagtaguyod ng pinakamalaking reporma sa edukasyon, siguraduhin natin na walang batang maiiwan at tayo ay patuloy na magsisilbing gabay tungo sa katuparan ng mga pangarap ng bawat kabataang Pilipino.
Kayang-kaya, sama-sama para sa edukasyon.
Advertisements